Centre Carlemany de Llengua Catalana
En memòria d'en Jan Schejbal
Celebració de Nadal