Centre Carlemany de Llengua Catalana
Com a mínim fins dia 31 d'octubre, i a causa de la crisi sanitària, totes les classes tindran lloc de forma virtual.

Català II

Descripció

Català II Preparació per al nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

En acabar el curs, l’estudiant tindrà oportunitat d’examinar-se, gratuïtament, del nivell A2, i rebre un diploma oficial del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra.

Els millors estudiants rebran beques d’estiu a diversos territoris de parla catalana (Andorra, Catalunya, Mallorca, sud de França).

Estatus

Amb codi ASZRS0025, l'assignatura és optativa, amb 4 crèdits, i té una durada de 2 semestres.

Professor

Lic., B.A., Bauçà i Sastre, PGDip, M.A., Ph.D.: centrecarlemany@gmail.com

Llengua

català

Manual

Veus 2 d’Andorra

Horaris

Horaris del curs Català II

actualitzat: 9.10.2017, 19:48