Centre Carlemany de Llengua Catalana

Nivell B1

Certificats de català - nivell B1 El nivell B1, Diploma d'usuari independent, acredita un domini de l'ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que es poden presentar sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.

L'examen del nivell B1 s'estructura en cinc blocs repartits de la manera següent:

BlocsDuradaPuntuació
Part 1comprensió oral30 minuts25 punts
comprensió escrita35 minuts20 punts
expressió i interacció escrita40 minuts20 punts
lèxic, gramàtica i ortografia30 minuts15 punts
Part 2expressió i interacció oral15 minuts20 punts
Total examen2 h 30 minuts100 punts

La durada total de l'examen és de 2 hores i mitja.

  • La comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió i la interacció escrita així com el bloc de lèxic, gramàtica i ortografia es fan successivament en una mateixa data, amb una durada d'2 hores 15 minuts, per a tots els candidats.
  • L'expressió i la interacció oral es fa, independentment de la part 1, a hores assignades per a cada candidat i té una durada de 15 minuts.

Per ser declarat apte, l'examinand ha d'assolir:

  • A la part oral (comprensió oral i expressió i interacció oral): un 60% dels 45 punts establerts. És a dir, una nota igual o superior a 27 punts sobre 35.
  • A la part escrita (comprensió escrita, expressió i interacció escrita, i gramàtica i vocabulari): un 60% dels 55 punts establerts. És a dir, una nota igual o superior a 33 punts sobre 65.

Descripció i mostres d'exàmens

actualitzat: 17.3.2019, 10:11