Centre Carlemany de Llengua Catalana

Nivell B2

Certificats de català - nivell B2 El nivell B2, Diploma d'usuari independent, acredita un domini de l'ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp professional del parlant.

L'examen del nivell B2 s'estructura en cinc blocs repartits de la manera següent:

BlocsDuradaPuntuació
Part 1comprensió oral15 minuts15 punts
comprensió escrita45 minuts15 punts
expressió i interacció escrita90 minuts30 punts
lèxic, gramàtica i ortografia45 minuts20 punts
Part 2expressió i interacció oral15 minuts20 punts
Total examen3 h 30 minuts100 punts

La durada total de l'examen és de 3 hores i mitja.

  • La comprensió oral, la comprensió escrita i l'expressió i la interacció escrita així com el bloc de lèxic, gramàtica i ortografia es fan successivament en una mateixa data, amb una durada de 3 hores 15 minuts, per a tots els candidats.
  • L'expressió i la interacció oral es fa, independentment de la part 1, a hores assignades per a cada candidat i té una durada de 15 minuts.

Per ser declarat apte, el candidat ha d'assolir:

  • A la part oral (comprensió oral i expressió i interacció oral): un 60% dels 35 punts establerts. És a dir, una nota igual o superior a 21 punts sobre 35.
  • A la part escrita (comprensió escrita, expressió i interacció escrita, i lèxic, gramàtica i ortografia ): un 60% dels 65 punts establerts. És a dir, una nota igual o superior a 39 punts sobre 65.

Descripció i mostres d'exàmens

actualitzat: 17.3.2019, 10:11