Lectorat de català a Praga

Nivell C2

Certificats de català - nivell C2 El nivell C2, Diploma d'usuari experimentat, acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment en el registre més formal de la llengua, i també la capacitat d'analitzar conceptes relacionats amb el funcionament del sistema lingüístic català.

Descripció i mostres d'exàmens

actualitzat: 16.6.2017, 18:40