Centre Carlemany de Llengua Catalana
A causa de la crisi sanitària, totes les classes tenen lloc de forma virtual.

Conversació I

Conversació I Taller de conversa, important complement del curs de Català I (preparació per al nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües).

El curs d’estructurarà en diversos temes, que es treballaran oralment amb ajuda del professor.

Requereix uns coneixements bàsics de l’estructutra del català.

Estatus

Amb codi ASPV0038, l’assignatura és optativa, amb 3 crèdits, de durada d’1 semestre.

Professor

Lic., B.A., Bauçà i Sastre, PGDip, M.A., Ph.D.: centrecarlemany@gmail.com

Llengua

català (principalment), txec (ocasionalment)

Horaris

Horaris del curs Conversació I

actualitzat: 9.10.2017, 19:49