Centre Carlemany de Llengua Catalana
En memòria d'en Jan Schejbal (secció especial)

Certificats de català

Certificats de català El Ministeri d'Educació i Joventut del Govern d'Andorra, a través de l'Àrea de Formació d'Adults, ofereix, a tots els residents en territori andorrà, i també als estudiants de català de la Universitat Carolina de Praga, la possibilitat de realitzar unes proves de llengua catalana en sis nivells, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Aquestes proves, a part d'un reconegut valor acadèmic, també atorguen grans avantatges laborals a qualsevol persona que vulgui treballar a Andorra, territori on l'única llengua oficial és el català, o bé a d'altres on és cooficial (Catalunya, València i Balears).

A Praga, les proves són totalment gratuïtes i es convoquen, anualment, a través del Centre Carlemany de Llengua Catalana establert a la Universitat Carolina.

Govern d´Andorra - Ministeri d´Educació i Formació Professional    Formació d´adults

actualitzat: 17.3.2019, 10:11