Centre Carlemany de Llengua Catalana
A causa de la crisi sanitària, totes les classes tenen lloc de forma virtual.

Fotos 2011/2012

Segon semestre

Conferència Barcelona
Poesia trovadoresca

Primer semestre


20è aniversari