Centre Carlemany de Llengua Catalana

Fotos 2013/2014

Segon semestre

Becaris 2014
Festa de Sant Jordi

Primer semestre


Lliurament de diplomes 2013
Inauguració dels cursos
Becaris