Centre Carlemany de Llengua Catalana
En memòria d'en Jan Schejbal (secció especial)

Taller de Gramàtica II

Descripció

Introducció teòrica a aspectes bàsics de la fonètica, l’ortografia, la morfologia i la sintaxi de la llengua catalana (vegeu programa i bibliografia) i llur aplicació pràctica mitjançant diversos exercicis.

Important complement dels diversos cursos de llengua catalana.

Taller de gramàtica

Estatus

CODI:ASZRS0052
SEMESTRE:estiu
HORES/SETMANA:2
CRÈDITS:3
AVALUACIÓ:“zápočet” per participació activa en el curs
LLENGUA D’ENSENYAMENT:català

Certificat europeu MECR

En haver completat el curs, l’estudiant podrà examinar-se, gratuïtament, per aconseguir un certificat europeu del Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra.

Beques

Els millors estudiants tenen opció d’optar a diverses beques d’estiu per a l’estudi del català (a Andorra, Catalunya, València, Mallorca, Menorca i al sud de França).

Professor

Lic., B.A., Bauçà i Sastre, PGDip, M.A., Ph.D.: centrecarlemany@govern.ad

actualitzat: 6.6.2021, 20:16