Centre Carlemany de Llengua Catalana
En memòria d'en Jan Schejbal (secció especial)

Literatura en català I: dels inicis al segle XIX

Descripció

Introducció a la literatura en català El curs s’estén temàticament a dos semestres. El primer semestre es dedica als autors dels inicis de la literatura en català fins al període de la Renaixença.

La forma de la classe és híbrida, entre conferència i seminari, ja que integra una part històrica i teòrica i una altra de pràctica amb textos comentats.

El curs, que comenta aspectes comparatius entre la literatura catalana i la literatura txeca, emmarca la literatura en el marc més global de la cultura que la féu possible.

No requereix cap coneixement previ de llengua catalana.

L’assistència al curs de literatura serà tinguda en compte per a l’obtenció de beques d’estiu del Centre Carlemany de Llengua Catalana (Andorra, Catalunya, Mallorca, sud de França).

Estatus

Amb codi ASZRS0055, l'assignatura és optativa: poden obtenir-se'n 3 crèdits.

Professor

Mgr. Říha: rihamarek@seznam.cz

Llengua

txec

Horaris

Horaris del curs Literatura en català I: dels inicis al segle XIX

actualitzat: 6.6.2021, 20:12