Centre Carlemany de Llengua Catalana

Traducció de literatura en català al txec

Descripció

Traducció de literatura en català al txec El curs es dirigeix a tots els estudiants interessats a traduir literatura en català al txec. Requereix un mínim de coneixements de llengua catalana i un nivell avançat de txec, sensibilitat per a les llengües i capacitat de creació literària. Els estudiants treballaran, a nivell pràctic, les bases de la traducció literària, mitjançant mostres particulars de prosa i poesia en català.

L’assistència al curs de traducció serà tinguda en compte per a l’obtenció de beques d’estiu del Centre Carlemany de Llengua Catalana (Andorra, Catalunya, Mallorca, sud de França).

Estatus

Amb codi ASZRS0029, l'assignatura és optativa, amb 3 crèdits, i té una durada d’1 semestre.

Professor

PhDr. Schejbal: jan.schejbal@volny.cz

Llengua

txec

Horaris

Horaris del curs Traducció de literatura en català al txec

actualitzat: 9.10.2017, 19:51