Centre Carlemany de Llengua Catalana
En memòria d'en Jan Schejbal (secció especial)

Andorra: Història, Política i Cultura

Descripció

Aquest curs donarà l'oportunitat de conèixer els orígens i la contemporaneïtat del Principat d'Andorra, país petit amb una gran història. Creat gràcies als Pariatges del segle XIII, es va mantenir governat sota un règim feudal fins al 1993, quan les Valls d'Andorra, proveïdes de constitució, esdevingueren un estat modern de dret. Darrere del teló de l'aparent immutabilitat de les coses, això no obstant, s'hi amaguen uns esdeveniments interessantíssims a través dels quals els andorrans hagueren de demostrar una gran habilitat diplomàtica a fi de defensar els seus privilegis, institucions, usos, costums, i, sobretot, la seva molt preuada neutralitat.

L’assistència al curs sobre Andorra serà tinguda en compte per a l’obtenció de beques d’estiu del Centre Carlemany de Llengua Catalana (Andorra, Catalunya, Mallorca, sud de França).

Andorra: història, política i cultura

Estatus

Amb codi ASZR0030, l'assignatura és optativa, amb 3 crèdits, i té una durada d’1 semestre.

Professor

Mgr. Brabec: miguel.brabec@seznam.cz

Llengua

txec

Horaris

Horaris del curs Andorra: història, política i cultura

actualitzat: 9.10.2017, 19:52