Centre Carlemany de Llengua Catalana
A causa de la crisi sanitària, totes les classes tenen lloc de forma virtual.

Biblioteca

Biblioteca La biblioteca d'ARCA disposa d'un fons bibliogràfic de quasi 2.500 exemplars.

Per a consultes i préstecs, cliqueu aquí.

actualitzat: 13.9.2016, 21:39