Centre Carlemany de Llengua Catalana
A causa de la crisi sanitària, totes les classes tenen lloc de forma virtual.

Català III

Descripció

Català III Preparació per als nivells B1/B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

En acabar el curs, l’estudiant tindrà oportunitat d’examinar-se, gratuïtament, i rebre un diploma oficial del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra.

Els millors estudiants rebran beques d’estiu a diversos territoris de parla catalana (Andorra, Catalunya, Mallorca, sud de França).

Estatus

Amb codi ASZRS0026, l'assignatura és optativa, amb 4 crèdits, i té una durada de 2 semestres.

Professor

Lic., B.A., Bauçà i Sastre, PGDip, M.A., Ph.D.: centrecarlemany@gmail.com

Llengua

català

Manual

Veus 3 d’Andorra
Material complementari: A punt 3. Curs de català

Horaris

Horaris del curs Català III

actualitzat: 14.2.2021, 9:32