Centre Carlemany de Llengua Catalana
En memòria d'en Jan Schejbal (secció especial)

Català IV

Descripció

Català IV Curs pràctic d’aprenentatge del català com a segona llengua.

Estatus

CODI:ASZRS0048
SEMESTRE:estiu
HORES/SETMANA:2
CRÈDITS:3
AVALUACIÓ:“zápočet” per participació activa en el curs
NIVELL:A2.2
LLENGUA D’ENSENYAMENT:català
MANUAL:Veus d’Andorra 2 (a disposició dels alumnes, gratuïtament, al llarg del curs)

Certificat europeu MECR

En haver completat el curs, l’estudiant tindrà possibilitat d’examinar-se, gratuïtament, per aconseguir un certificat europeu del Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra.

Beques

Els millors estudiants tenen opció d’optar a diverses beques d’estiu per a l’estudi del català (a Andorra, Catalunya, València, Mallorca, Menorca i al sud de França).

Professor

Lic., B.A., Bauçà i Sastre, PGDip, M.A., Ph.D.: centrecarlemany@govern.ad

actualitzat: 6.6.2021, 20:22