Centre Carlemany de Llengua Catalana
A causa de la crisi sanitària, totes les classes tenen lloc de forma virtual.

Horaris

2n semestre 2020/2021

9.10 - 10.4014.10 - 15.4515.50 - 17.2517.30 - 19.0519.10 - 20.45
Dilluns LITERATURA
Mgr. Říha
(virtualment)
CATALÀ I (grup A) (CA/CS)
Lic. Bauçà i Sastre, M.A., Ph.D.
Microsoft Teams
CULTURA (CA/CS)
Zoom
Dimarts CONVERSA I (CA/CS)
Lic. Bauçà i Sastre, M.A., Ph.D.
Microsoft Teams
GRAMÀTICA (CA/CS)
Lic. Bauçà i Sastre, M.A., Ph.D.
Microsoft Teams
CATALÀ I (grup B) (CA/CS)
Lic. Bauçà i Sastre, M.A., Ph.D.
Microsoft Teams
Dimecres CATALÀ II (CA)
Lic. Bauçà i Sastre, M.A., Ph.D.
Microsoft Teams
CATALÀ III (CA)
Lic. Bauçà i Sastre, M.A., Ph.D.
Microsoft Teams
Dijous ANDORRA
Mgr. Brabec
(virtualment)
Codi Estatus acadèmic Certificats
CATALÀ I ASZRS0017 Optativa en el programa de 2a llengua romànica (especialitat única), 2 semestres, 6 crèdits A1
ASZRS0023 Optativa en el programa de 2a llengua romànica (especialitat doble), 2 semestres, 4 crèdits
CATALÀ II ASZR0025 Optativa, 2 semestres, 4 crèdits A2
CATALÀ III ASZR0026 Optativa, 2 semestres, 4 crèdits B1
CONVERSA 1 ASPV0038 Optativa, 1 semestre, 3 crèdits A1, A2
GRAMÀTICA ASZR0027 Optativa, 2 semestres, 4 crèdits A1, A2, B1, B2, C1, C2
LITERATURA ASPV0024 Optativa, 2 semestres, 6 crèdits -
ANDORRA ASZRS0030 Optativa, 1 semeste, 3 crèdits -

actualitzat: 6.2.2021, 22:25