Centre Carlemany de Llengua Catalana
En memòria d'en Jan Schejbal (secció especial)


Literatura Catalana Moderna: segles XX i XXI

Descripció

Literatura Catalana Moderna: segles XX i XXI Curs del semestre d’estiu. Cobreix el període des del Noucentisme fins a la literatura postmodernista.

La forma de la classe és híbrida, entre conferència i seminari, ja que integra una part històrica i teòrica i una altra de pràctica amb textos comentats.

El curs, que comenta aspectes comparatius entre la literatura catalana i la literatura txeca, emmarca la literatura en el marc més global de la cultura que la féu possible.

No requereix cap coneixement previ de llengua catalana.

L’assistència al curs de literatura serà tinguda en compte per a l’obtenció de beques d’estiu del Centre Carlemany de Llengua Catalana (Andorra, Catalunya, Mallorca, sud de França).

Estatus

Amb codi ASPV0024, l'assignatura és optativa: poden obtenir-se'n 3 crèdits.

Professor

Mgr. Říha: rihamarek@seznam.cz

Llengua

txec

actualitzat: 5.7.2024, 7:52