Centre Carlemany de Llengua Catalana
A causa de la crisi sanitària, totes les classes tenen lloc de forma virtual.

Taller de gramàtica

Descripció

Important complement als cursos pràctics de llengua, i indispensable per als nivells B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, consisteix en una introducció teòrica als principals aspectes de la gramàtica (morfologia i sintaxi) del català i una aplicació pràctica de cadascun d’ells mitjançant exercicis varis.

En acabar el curs, l’estudiant tindrà oportunitat d’examinar-se, gratuïtament, dels diversos nivells europeus (A1, A2, B1, B2, C1, C2), i rebre un diploma oficial del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra.

Els millors estudiants rebran beques d’estiu a diversos territoris de parla catalana (Andorra, Catalunya, Mallorca, sud de França).

Taller de gramàtica

Estatus

Amb codi ASZRS0027, l'assignatura és optativa, amb 4 crèdits, i té una durada de 2 semestres.

Professor

Lic., B.A., Bauçà i Sastre, PGDip, M.A., Ph.D.: centrecarlemany@gmail.com

Llengua

català (principalment), txec (ocasionalment)

Horaris

Horaris del curs Taller de gramàtica

actualitzat: 9.10.2017, 19:49